DRZAVNO PRVENSTVO 2009 - B

Ljubljana

19.12.2008 - 21.12.2008

Drsalisce ZALOG

CategorySegment     
Decki B Entries Result History
Kratki program Starting Order / Detailed Classification
Prosti program Starting Order / Detailed Classification
Deklice B Entries Result History
Kratki program Starting Order / Detailed Classification
Prosti program Starting Order / Detailed Classification

Time Schedule

DateTimeCategorySegment
20.12.2008
12:30:00Decki BKratki program
12:30:00Deklice BKratki program
21.12.2008
09:30:00Decki BProsti program
09:30:00Deklice BProsti program

Created by IceCalc

Last Update: 21.12.2008 23:29